ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І КОРИСТУВАЧА УГОДА

Дана Угода Користувача (надалі Угода) регулює відносини між ООО «Інконекшенс» (ОДРН 1197746047070/ ІПН 9729279893), надалі «Компанія», і Вами (надалі Користувач) з використання програми для ЕВМ (надалі «Сервіс Inconnections», «Сервіс», «Додаток») за наступних умов:

1. Терміни і назви, що використовуються в Угоді:

Адміністрація – співробітники компанії та особи, що вповноважені відповідним чином Компанією на керівництво Сервісом InConnections та надання Послуг Компанії Відвідувачам, у межах використання Додатку останніми.

Сервіс – сукупність програм для ЕВМ й інших об'єктів інтелектуальної власності Компанії (включаючи графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), інформації (Контенту), що розміщується Компанією та/або Користувачем. Доступ до Сервісу можливий з використанням мобільного додатку)

Користувач – фізична особа, що пройшла процедуру реєстрації та володіє необхідною дієздатністю для отримання доступу до Сервісу і реалізації можливостей, передбачених функціоналом Сервісу.

Логін – комбінація із символів, яку обрав самостійно Користувач, або ж адреса електронної скриньки Користувача чи мобільний номер. Забороняється реєструвати і використовувати декілька Логінів одним користувачем.

Пароль - комбінація із символів, що обрав самостійно Користувач, і яка разом з Логіном забезпечує його ідентифікацію при використанні Сервісу.

Оголошення – інформаційне повідомлення з пропозицією про Товар (включно з фотографіями Товару, ціною та будь-якою супутньою інформацією), яке розміщує Користувач через Сервіс в Додатку, що адресоване невизначеному колу осіб.

Особистий кабінет – інтерфейс взаємодії Користувача з Сервісом, що дозволяє йому розміщувати, змінювати інформацію, вказану Користувачем про себе (прізвище, ім'я, фотографію, номер телефону, контакти). Виконувати запити (пошук) потрібних йому Профілів та їх перегляд, що стане доступним Користувачеві після його реєстрації на Сервісі.

Контакти Користувача – необмежений ряд осіб, до яких Користувач має пряме відношення, і з якими Користувач може зв'язатись (Користувач має право на власний розсуд надати контактні дані третіх осіб (контактів) будь-якому іншому користувачеві, та несе за це особисту відповідальність).

Промокод – комбінація з символів, що обирається Користувачем самостійно та закріплена за ним. Ця комбінація вказується новими (що були приведені) Користувачами під час їх реєстрації на Сервісі.

Запит – дія, що вчиняється Користувачем у вигляді повідомлення іншому Користувачеві, якщо цей чи інший Користувач підходить йому в якості сфери, що він шукав.

Контакти – коло осіб, чиї сфери діяльності Користувач вказав у якості тих, з ким він може зв'язати інших Користувачів, відповідно до наданого йому вибору сфер діяльності.

2. Умови використання Сервісу. Використання Угоди

2.1. Дана Угода Користувача (надалі «Угода») розроблена Компанією і визначає умови використання Сервісу, а також права та обов'язки його Користувачів і Компанії. Угода також регулює відносини, що спрямовані на захист прав та інтересів третіх осіб, які не є Користувачами, але чиї права та інтереси можуть бути зачеплені в результаті дії Користувача.

2.2. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитись з цією Угодою до моменту початку використання Сервісу. Вчинення Користувачем дій, спрямованих на використання Сервісу, зокрема пошук, перегляд, реєстрація на Сервісі та інші дії з використання функціональних можливостей Сервісу, означає повне і беззаперечне прийняття Користувачем цієї Угоди і Правил, а також його згоду на отримання розсилок інформаційного та рекламного змісту.

2.3. Дії щодо відвідування та/або використання Сервісу за допомогою будь-якого пристрою і будь-якої операційної системи незалежно від реєстрації і авторизації, свідчать про беззаперечну згоду Користувача з умовами Угоди і Правил.

Угода про використання Сервісу, укладена у вигляді публічної оферти, передбачена Цивільним Кодексом Російської Федерації, не вимагає двостороннього підписання і дійсна в електронному вигляді.

2.4. Компанія може періодично вносити зміни в цю Угоду, Політику конфіденційності. У випадку внесення значних змін Компанія опублікує відповідне повідомлення у самому додатку, аби надати вам можливість ознайомитись зі змінами до вступу їх у силу. Компанія погоджується з тим, що зміни не можуть мати зворотньої сили. Якщо ви не погоджуєтесь з якимись змінами, то можете закрити свій обліковий запис. Продовжуючи використовувати Послуги Сервісу після публікації чи надісланого повідомлення про зміну відповідних положень чи умов, ви тим самим погоджуєтесь з оновленими положеннями та умовами.

3. Реєстрація Користувача

3.1. Особа, що бажає стати Користувачем, зобов'язана пройти процедуру Реєстрації на відповідній сторінці Сервісу. Реєстрація Користувача на Сервісі є добровільною і безкоштовною. Користувач гарантує Компанії, що він досяг віку, допустимого відповідно до законодавства його Країни для акцепту даної Угоди і Правил, та володіє відповідними повноваженнями для використання функціоналу Сервісу.

3.2. При Реєстрації Користувачеві надається обрана ним пара Логін плюс Пароль, яка використовується у подальшому Користувачем під час роботи з Сервісом. Користувач може пройти процедуру реєстрації тільки один раз.

У випадку, якщо Користувач був запрошений на Сервіс іншим Користувачем, то він може вказати індивідуальний промокод того Користувача, який його запросив.

3.3. При реєстрації на Сервісі Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сервісу необхідну правдиву і актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включно з унікальним для кожного Користувача Логіном (адреса електронної скриньки / номер телефону / обраний логін Користувача) і Паролем доступу до Сервісу, а також прізвище, ім'я та номер телефону.

Реєстраційна форма Сервісу може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

3.3.1. У разі якщо Користувачем є Юридична особа то при реєстрації на сервісі Користувач надає Адміністрації Сервісу необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача Логін (адреса електронної пошти / телефон / обраний логін Користувачем), а також повне найменування Юридичної особи, правову форму, і Ідентифікаційний номер платника податків (ІПН), прізвище та ім'я уповноваженого представника, і номер телефону.

Також таким Користувачам необхідно надати підтверджуючі документи (статут, свідоцтво про присвоєння ІПН / КПП; наказ про призначення Генерального Директора; Рішення про створення товариства) на пошту адміністрації Сервісу (info@inconnections.pro).

3.4. Користувач самостійно обирає собі Пароль, однак Компанія наполегливо рекомендує використовувати Паролі завдовжки не менше 6 (шести) символів включно з одночасно великими та малими літерами і цифрами.

3.5. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту й відповідність до законодавства надану при Реєстрації інформацію та її чистоту від претензій третіх осіб. Користувач самостійно несе відповідальність за збереження Пароля в таємниці від третіх осіб.

3.6. Компанія не несе жодної відповідальності у випадку порушення прав Користувача третіми особами, що отримали несанкціонований доступ до пари Логін плюс Пароль Користувача.

3.7. При Реєстрації Користувач погоджується з цією Угодою і приймає на себе вказані в ній права та обов'язки, пов'язані з використанням та функціонуванням Сервісу

3.8. Опрацювання Компанією персональних даних Користувача відбувається відповідно до законодавства Російської Федерації. Компанія опрацьовує персональні дані Користувача з метою надання Користувачеві доступу до Сервісу і його функціоналу, перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати та покращували діючий функціонал Сервісу, а також розробляти новий функціонал. Компанія вживає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Компанія надає доступ до персональних даних Користувача лише тим працівникам, підрядчикам й агентам Компанії, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціоналу Сервісу і надання Користувачу доступу для його використання. Компанія має право використовувати будь-яку інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства (зокрема з метою запобігання й/або припинення незаконних і/або протиправних дій Користувача). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вчинене лише відповідно до чинного законодавства на вимогу суду, правоохоронних органів, також в інших, передбачених законодавством випадках. Оскільки компанія здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цієї Угоди в силу положень законодавства про особисті дані згода Користувача на обробку його персональних даних не потрібна.

3.9. Користувач погоджується, що для цілей, передбачених в даній Угоді, Компанія може збирати та використовувати додаткову інформацію, пов'язану з Користувачем, отриману в процесі доступу Користувача до Сервісу, чи від третіх осіб, включно з даними про технічні засоби (прилади) і способи технологічної взаємодії з Сервісом (зокрема ІР-адреса хосту, вид операційної системи Користувача, тип браузера географічне положення, дані про провайдера тощо), про активність Користувача на Сервісі та інші
дані, отримані вказаними способами. Компанія має право розпоряджатись статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Сервісу, а також інформацією Користувачів з метою організації функціонування і технічної підтримки Сервісу та виконання умов цієї Угоди.

4. Предмет Угоди та опис Сервісу

4.1. За цією Угодою Компанія надає Користувачеві право використовувати Сервіс у порядку, описаному в даній Угоді.

4.2. Сервіс надає Користувачеві майданчик для:

- Розміщення інформації про свій рід діяльності і рід діяльності своїх контактів в своєму Профілі;

- Розміщення інформації про організацію заходу в профілі Користувача з можливістю запрошення інших користувачів Сервісу;

- Пошуку (запиту) і перегляду необхідних йому Профілів;

- Доступу до послуги обміну повідомленнями, що дозволяє обмінюватись інформацією з користувачами.

4.3. Сервіс за замовчуванням надає Користувачеві щомісяця (кожен 31 день з моменту реєстрації користувача) п'ять безкоштовних запиту, при цьому не використовуються запити згоряють.

4.4. При вичерпанні базового ліміту запитів Користувач вправі отримати на платній основі пакет додаткового ліміту запитів на умовах, в порядку і за тарифами, встановленими в Оферті про укладання договору щодо надання послуг в мобільному додатку Інтернет-сервісу «Inconnections». Така Оферта є невід'ємною частиною цієї Угоди і знаходиться в Додатку у розділі «Конфіденційність».

5. Правила та обов'язки Користувача

5.1. Користувач вправі за дотримання передбачених цією Угодою правил безкоштовно використовувати Сервіс як програму для ЕВМ для розміщення інформації, пошуку і перегляду профілів.

5.1.1. У разі якщо Користувач є Юридичною особою, то для реєстрації на сервісі для такого Користувача передбачено абонентну плату за кожен календарний місяць.

5.2. При використанні сервісу Користувач зобов'язаний:

- дотримуватись положень цієї Угоди;

- заповнювати свій профіль всією необхідною інформацією будь-якою мовою;

- перед розміщенням будь-якої інформації на Сервісі попередньо оцінювати законність її розміщення;

- розміщувати інформацію лише про ті контакти, стосовно яких Користувач справді може бути сполучною ланкою;

- доводити до відома Користувачів повну і виключно достовірну інформацію про себе та свої Контакти, вказані в Профілі/Особистому кабінеті;

- зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам та третім особам персональні дані, інформацію про особисте життя інших Користувачів і третіх осіб, що стали відомими йому в результаті спілкування з іншими Користувачами й іншого використання сервісу, без отримання відповідного попереднього дозволу останніх.

5.3. Користувачу при використанні Сервісу забороняється:

- реєструватися в якості Користувача від імені чи замість іншої особи («фальшивий аккаунт»);

- вводити користувачів в оману щодо своєї особистості, використовуючи Логін та Пароль іншого зареєстрованого Користувача;

- спотворювати відомості про себе, свій вік чи свої стосунки з іншими особами або організаціями;

- завантажувати, зберігати, публікувати, розповсюджувати і надавати доступ чи іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить погрози, дискредитує, зневажає, паплюжить честь і гідність або ж ділову репутацію, чи порушує недоторканість особистого життя інших Користувачів, або третіх осіб; порушує права неповнолітніх осіб; є вульгарною чи непристойною, містить порнографічні зображення й тексти чи сцени сексуального характеру за участі неповнолітніх; містить сцени нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурення до його вчинення; пропагує й / або сприяє розпаленню расової, релігійної, етнічної ненависті та ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової вищості; містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції, керівництва по вчиненню злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною і комерційною таємницями, інформацією про особисте життя третіх осіб; містить рекламу чи описує привабливість наркотичних засобів, зокрема й «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про розповсюдження наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради з їх вживання; носить шахрайський характер; а також порушує інші права й інтереси громадян та юридичних осіб або ж вимоги законодавства;

- незаконно завантажувати, зберігати, публікувати і надавати доступ чи іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

- використовувати програмне забезпечення й вчиняти дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сервісів чи персональних сторінок Користувачів;

- будь-яким способом, зокрема, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатись отримати доступ до Логіна й Пароля іншого Користувача;

- здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;

- розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сервісу, обмежує інтереси Користувачів чи з інших причин є небажаною для розміщення на Сервісі.

6. Права та обов'язки Компанії

6.1. Компанія здійснює поточне керування Сервісом, самостійно визначає його структуру, зовнішній вигляд та інші елементи. Компанія зберігає за собою право в будь-який час переглядати чи змінювати оформлення Сервісу, його функціонал, змінювати чи доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення, що використовуються чи зберігаються в межах Сервісу, й умови доступу Користувачів до них.

6.2. Компанія також має право на власний розсуд припинити (тимчасово чи на постійній основі) надання доступу до Сервісу повністю, або ж у будь-якій частині всім Користувачам в цілому чи окремому Користувачеві.

6.3. Компанія має право без відшкодування будь-яких витрат чи збитків у будь-який час без повідомлення Користувача заблокувати Особистий кабінет Користувача. Видалення Особистого кабінету Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, що була розміщена у ньому. Після видалення Особистого кабінету Користувач втрачає доступ до використання Сервісу. Компанія має право, але не зобов'язана, відновити доступ Користувача до Сервісу.

6.4. Компанія має право робити зауваження Користувачам, попереджати, повідомляти, інформувати їх про недотримання умов цієї Угоди. Адресовані Користувачеві вказівки Компанії з питань використання Сервісу обов'язкові для виконання таким Користувачем.

6.5. Компанія має право в будь-який час на власний розсуд проводити вибіркову перевірку Особистих кабінетів/Профілів на предмет дотримання Користувачем цієї Угоди відповідно до чинного законодавства.

6.6. Компанія також має право в будь-який час запитати у Користувача, а Користувач зобов'язаний за запитом Компанії надати їй інформацію, документи й /чи матеріали, що підтверджують достовірність інформації, вказаної Користувачем про себе в Особистому кабінеті/Профілі, а також її відповідність цій Угоді і чинному законодавству.

6.7. Компанія має право надсилати Користувачеві від свого імені самостійно або ж із залученням технічних партнерів інформаційні (наприклад, про розвиток Сервісу і його функціоналу), зокрема сервісні й рекламні повідомлення, на електронну скриньку Користувача, мобільний телефон (смс, телефонні дзвінки), а також push-повідомлення (пуш-повідомлення). Користувач у будь-який час має право відмовитись від отримання реклами та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Користувача про статус / зміни у статусі угоди купівлі-продажу, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Користувачем, оскільки такі повідомлення є необхідною умовою для надання послуг.

6.8. Користувач вправі відмовитися від отримання рекламних повідомлень після створення особистого кабінету Користувача у мобільному додатку Сервісу шляхом редагування особистого кабінету Користувача (у додатку в розділі «Оповіщення» в «Налаштуваннях профілю»).

7. Гарантії, відповідальність, прийняття ризиків Користувачами

7.1. Використання Сервісу здійснюється Користувачами:

- самостійно розміщує інформацію про себе стосовно свого виду діяльності й інформацію про свої контакти;

- розглядає на власний розсуд і під власну відповідальність Профілі / Особисті кабінети інших Користувачів та приймає рішення стосовно надсилання запиту тому чи іншому Користувачеві.

7.2. У випадку наявності у Користувача сумнівів стосовно законності здійснення тих чи інших дій, зокрема пов'язаних з розміщенням Інформації в Особистому кабінеті / Профілі, Компанія рекомендує утриматись від здійснення останніх.

7.3. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, котру розміщує в Додатку, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, що здійснюється на власний розсуд.

7.4. Користувач зобов'язується дотримуватись обережності при виборі контакту під власну відповідальність, приймаючи рішення про запит, самостійно впевнившись, що інформація, вказана у Профілі / Особистому кабінеті, є правдивою і легальною.

7.5. Користувачі несуть відповідальність за власні дії в зв'язку з використанням Сервісу, зокрема за здійснення запитів стосовно контактів, інформація про які розміщена в Профілі / Особистому кабінеті, створення і розміщення інформації у власному Особистому кабінеті й інших розділах Сервісу, відповідно до чинного законодавства. Порушення цієї Угоди і чинного законодавства несе за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

7.6. Користувач підтверджує, що діє на законних підставах, має всі необхідні права (зокрема для розміщення інформації про свої контакти) і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб і чинне законодавство.

8. Ограничение ответственности Компании

Обмеження відповідальності Компанії

8.1. Компанія не надає жодних гарантій того, що Сервіс чи його елементи можуть підходити для конкретних цілей використання. Компанія не може гарантувати і не обіцяє жодних специфічних результатів від використання Сервісу чи його елементів. Сервіс, включно з усіма скриптами, окремими елементами і оформленням Сервісу надається «як є».

8.2. Компанія не надає жодних гарантій відсутності перерв у роботі Сервісу, пов'язаних з технічними несправностями, проведенням профілактичних робіт та ін., однак вживає комерційні обґрунтовані зусилля для забезпечення функціонування Сервісу цілодобово. Компанія не надає жодних гарантій того, що Сервіс чи будь-які його елементи будуть функціонувати в будь-який певний час в майбутньому або вони не перестануть працювати.

8.3. Компанія не несе відповідальність і не відшкодовує жодних збитків, безпосередньо чи опосередковано завданих Користувачеві або третім особам через використання чи неможливість використання Сервісу, якщо інше не передбачене чинних законодавством.

8.4. Компанія не несе відповідальність за будь-який збиток, завданий обладнанню чи програмному забезпеченню Користувача або іншої особи, що був викликаний чи пов'язаний з використанням Сервісу не з вини Компанії, чи через перехід за посиланнями, розміщеними в межах Сервісу третіми особами.

8.5. За жодних обставин Компанія та її представники не несуть відповідальність перед Користувачами і/або третіми особами за будь-який опосередкований, випадковий, ненавмисний збиток, зокрема втрачену вигоду чи втрачені дані, шкоду честі, гідності чи діловій репутації, що були викликані в зв'язку з використанням Сервісу, вмісту сервісу або інших матеріалів до яких Користувач чи інші треті особи отримали доступ за допомогою Сервісу, навіть якщо Компанія попереджала чи вказувала на можливість завдання такої шкоди, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

8.6. Компанія не бере участі у формуванні змісту Особистих кабінетів й інших розділів Сервісу. При цьому на Компанію не покладаються обов'язки щодо перевірки Особистих кабінетів і їх вмісту, благонадійності Користувачів. Компанія не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Користувачами, зокрема про зміст їх контактів, і про них та їх рід діяльності, використання Користувачами товарних знаків, логотипів третіх осіб й інших розділів Сервісу, які формуються Користувачами.

8.7. Компанія не є стороною щодо угод, укладених між Користувачами, та не є організатором, посередником, агентом чи представником будь-якого Користувача і/чи іншою зацікавленою особою стосовно запропонованої між Користувачами угоди. Всі угоди, що вкладаються Користувачами в зв'язку з розміщенням на Сервісі інформації про себе та про свої контакти, вкладаються і виконуються без прямої або опосередкованої участі Компанії.

9. Сервіс особистих повідомлень

9.1. Користувачеві після реєстрації надається доступ до послуги обміну повідомленнями, яка дозволяє обмінюватись кореспонденцією з Адміністрацією й іншими Користувачами. Листування, здійснюване через даний Сервіс, не є особистим. Користувач, використовуючи даний Сервіс, приймає той факт, що Адміністрація в будь-який час має право прочитати надіслані повідомлення.

9.2. Користувач погоджується на отримання особистих повідомлень від Адміністрації в будь-який час ї будь-якого характеру, зокрема й рекламного. Адміністрація залишає за собою право доповнювати текст повідомлень, надісланих Користувачами, матеріалами рекламного характеру. Адміністрація не здійснює модерацію (попередній перегляд, оцінку й фільтрацію) повідомлень, надісланих Користувачами один одному.

Користувачам забороняється використовувати Сервіс особистих повідомлень для:

- Вчинення дій, що порушують законодавство Російської Федерації, норми міжнародного права;

- Завантаження, надсилання, передачі чи будь-якого іншого засобу публікації забороненої певним чином рекламної інформації, спаму, схем «пірамід», «листів щастя»;

- Завантаження, надсилання, передачі чи будь-якого іншого засобу публікації матеріалів, що є незаконними, шкідливими, такими що несуть загрозу та ображають моральність, наклепницькими, порушують авторські права, пропагують ненависть й/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

- , Завантаження, надсилання, передачі чи будь-якого іншого засобу публікації матеріалів, що порушують права третіх осіб.

9.3. Адміністрація залишає за собою право надавати у випадках, передбачених законодавством РФ, доступ до особистих повідомлень Користувача третім особам.

10. Умови про інтелектуальні права

10.1. Виключні права на Сервіс, включно з, але не обмежуючись, на програми ЕВМ, бази даних, інтерфейс, технічні розробки, логотип, товарний знак, інші засоби індивідуалізації, що використовують і дозволяють реалізовувати функціональні можливості Додатку, належить Компанії.

10.2. Окрім випадків, встановлених даною Угодою, а також чинним законодавством Російської Федерації, Сервіс та його компоненти, серед іншого перелічені в пункті вище, не можуть бути скопійовані (відтворені), перероблені, поширені, відображені у фреймі, опубліковані, завантажені, передані, продані, або використані іншим способом загалом чи частинами без попереднього письмового дозволу Компанії.10.3. У випадку, якщо інформація (контент), розміщена Користувачем, оберігається авторським правом, права на таку інформацію зберігаються за Користувачем, що розмістив її.

При цьому Користувач надає іншим Користувачам Сервісу безоплатне невиключне право на використання такого контенту шляхом перегляду, відтворення (зокрема копіювання), переробки (зокрема на роздрукування копій) й інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, окрім випадків, коли таке використання завдає чи може спричинити шкоду інтересам правовласника, що оберігаються законом.

Окрім того, Користувач надає Компанії невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сервісі контент, що належить Користувачеві на законних підставах, для забезпечення Компанією функціонування Сервісу в обсязі, визначеному його функціоналом і архітектурою, а також відображення контенту в промоматеріалах Компанії, зокрема в межах зображень інтерфейса Сервісу, серед іншого, шляхом доведення таких промоматеріалів до загального відома, зокрема з метою рекламування Сервісу на різноманітних інформаційних ресурсах. Вказане невиключне право надається на весь термін дії виключного права і включає зокрема право відтворення контенту, а також перероблення контенту, серед іншого шляхом включення до складу складного об'єкту або складеного твору, подальшого показу, доведення до загального відома, повідомлення по кабелю та ін.. і розповсюджує свою дію на території країн всього світу. Компанія має право передавати права, вказані в даному пункті третім особам. Завершення терміну розміщення контенту на Сервісі й/або терміну діє невиключного права не тягне за собою необхідність вилучення з обігу промоматеріалів Компанії з відображенням контенту (зокрема їх видалення з мережі Інтернет)

10.4. Жодне з положень даної Угоди не надає Користувачеві право на використання логотипу, фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Компанії.

11. Використання права й вирішення спорів

11.1. Якщо Користувач проживає в Російській Федерації чи за її межами, то він погоджується з тим, що будь-які спори, пов'язані з даною Угодою та іншими правилами використання Додатку «Inconnections», повинні регулюватись виключно законодавством Російської Федерації без урахування норм колізійного права. Користувач погоджується з тим, що позови і спори можуть розглядатись лише в судах міста Москви (Російська Федерація).

12. Територія дії Угоди.

12.1. Користувач має право використовувати Додаток на всій території Російської Федерації, а також інших територіях, де він доступний з використанням мобільних засобів.

12.2. Дана Угода набирає чинності для Користувача з моменту його долучення до умов Угоди і діє впродовж невизначеного терміну.

Додаток № 1 до Угоди

Правила захисту інформації про Користувачів Додатку «Inconnections»

Дані Правила є офіційним документом Компанії й визначають порядок опрацювання й захисту інформації про фізичних осіб (надалі – Користувачі), що користуються послугами Додатку «Inconnections» (надалі – Додаток) і його Сервісів.

Метою даних Правил є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, зокрема їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

Відносини, пов'язані зі збиранням, зберіганням, поширенням і захистом інформації про Користувачів Додатку, регулюється даними Правилами, іншими офіційними документами Компанії та чинним законодавством Російської Федерації.

Чинна редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому Користувачеві при Додатку під час переходу у розділ: «Правила Сервісу». Компанія має право вносити зміни в дані Правила. Під час внесення змін в Правила Адміністрація Додатку повідомляє про це Користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил у Додатку.

Реєструючись й використовуючи Додаток, Користувач погоджується з умовами даних Правил.

У випадку незгоди Користувача з умовами даних Правил використання Додатку і його Сервісів має бути негайно припинено.

Умови використання Додатку

Надаючи послуги з використання Додатку та його Сервісів (надалі – «Послуги Додатку), Компанія діючи розумно і добросовісно, вважає, що Користувач:

- має всі необхідні права, що дозволяють йому пройти Реєстрацію і використовувати даний Додаток;

- вказує достовірну інформацію про себе в обсягах необхідних для користування Послугами Додатку;

- усвідомлює, що інформація в Додатку, розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для інших Користувачів Додатку, може бути скопійована і розповсюджена такими Користувачами;

- усвідомлює, що деякі види інформації, що передані ним іншим Користувачам, не можуть бути видалені власне Користувачем;

- ознайомлений з даними Правилами, погоджується з ними і бере на себе вказані в них права та обов'язки.

- Компанія не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Компанією зобов'язань перед Користувачем.

Мета опрацювання інформації

Компанія здійснює опрацювання інформації про Користувачів, зокрема їх персональних даних, з метою виконання зобов'язань Компанії перед Користувачами стосовно використання Додатку та його Сервісів.

Склад інформації про Користувачів

Особисті дані Користувачів включають в себе:

- надані Користувачами й мінімально необхідні для реєстрації в Додатку: ім'я, прізвище, дату народження, номер мобільного телефону, адресу електронної скриньки.

- додатково надані Користувачами за запитом Компанії з метою виконання Компанією зобов'язань перед Користувачами, а саме: ім'я, прізвище, адреса електронної скриньки, дата народження, акаунти в соціальних мережах, контактний телефон. Компанія має право, зокрема запитати у Користувача копію документа, що підвереджує його особу, або ж інший документ, який містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на думку Адміністрації Додатку, буде необхідною та достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить унеможливити зловживання і порушення прав третіх осіб.

Інша інформація про Користувачів, що опрацьовується Компанією

Компанія також опрацьовує іншу інформацію про Користувача що включає:

- стандартні дані, автоматично отримані під час доступу до Додатку і наступних дій Користувача (ІР-адреса хосту, вид операційної системи Користувача);

- інформація, автоматично отримувана під час доступу до Додатку з використанням закладок (cookies);

- інформація створена Користувачами в Додатку;

Заходи із захисту інформації про Користувачів

Компанія вживає технічні й організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного чи випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

Для авторизації доступу до Додатку використовується Логін / адреса електронної скриньки/ номер телефону та пароль Користувача. Відповідальність за збереження даної інформації несе Користувач. Користувач не має право передавати власний Логін та Пароль третім особам, а також зобов'язаний вжити заходів із забезпечення їх конфіденційності.

Опрацювання інформації про Користувача

Опрацювання персональних даних здійснюється Компанією на основі принципів:

- Законності мети і способів опрацювання персональних даних;

- Доброчесності;

- Відповідності мети опрацювання персональних даних меті, попередньо визначеній і заявленій під час збирання персональних даних, а також повноваженням Адміністрації Додатку;

- Відповідності обсягу і характеру опрацьовуваних персональних даних,способів опрацювання персональних даних меті опрацювання персональних даних;

- Недопустимості об'єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

Умови і мета опрацювання персональних даних

Компанія здійснює опрацювання даних Користувача з метою виконання договору між Компанією й Користувачем про надання послуг Додатку (Угоди). В силу статті 6 Федерального закону від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональні дані» окрема згода Користувача на опрацювання його персональних даних не потрібна. В силу п. п. 2 п. 2 статті 22 вказаного закону Адміністрація Додатку має право здійснювати опрацювання персональних даних без повідомлення вповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних.

Збір персональних даних

Збір персональних даних Користувача здійснюється у Додатку під час Реєстрації, а також у подальшому під час внесення Користувачем з власної ініціативи додаткових свідчень про себе за допомогою сервісів Додатку. Персональні дані надаються Користувачем і є необхідними під час Реєстрації

Передавання персональних даних

Персональні дані Користувачів не передаються Компанією будь-яким третім особам, за винятком надання персональних даних Користувачів з метою виконання даної Угоди, також за запитом компетентних державних органів (Прокуратури, Поліції, Суду та ін..) з метою дотримання норм чинного законодавства РФ та інших країн.

Заключні положення

Дана Угодою має на увазі укладання договору між Користувачем і Компанією стосовно порядку використання Додатку та його Серверів і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Компанією;

У випадку виникнення будь-яких спорів чи розбіжностей пов'язаних з виконанням даної Угоди, Користувач і Компанія докладуть всіх зусиль для їх вирішення, шляхом проведення перемовин між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом перемовин, вони підлягають вирішенню у порядку встановленому чинним законодавством Російської Федерації.

Дана Угода набирає чинності для Користувача з моменту його долучення до неї і діє впродовж невизначеного терміну.